Darmowe licznikiAktualności

Otwarte Mistrzostwa Ciechanowa w Taekwondo Olimpijskim

18 czerwca 2016 odbyły się na hali MOSiR-u w Ciechanowie, Otwarte Mistrzostwa Ciechanowa Dzieci i Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. Organizatorem zawodów było Miejskie Ognisko TKKF Promyk a patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Ciechanów. W zawodach wystartowało 150 zawodników i zawodniczek ze szkół powiatu ciechanowskiego, sierpeckiego i płockiego. Każdy uczestnik mógł wystartować w trzech konkurencjach, dwóch sprawnościowych i jednej technicznej.

 

 

Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych rocznikach zostali: Sandra Mieszkowska (SP Sońsk), Katarzyna Płoska (SP 6 Ciechanów), Judyta Chełmińska (SP 3 Ciechanów), Julia Chodkowska (SP 3 Ciechanów), Nikodem Gorczyński (SP Sońsk ), Michał Kowalkowski (SP 3 Ciechanów), Karol Łazarski (Sierpc) i Rafał Płoski (SP 6 Ciechanów).

 

Wyniki końcowe poszczególnych konkurencji:

 

 

 

Dolyo Chagi Dziewczynki Rocznik - 2005 i 2006

 

 

1 Mossakowska Oliwia - 2006r - SP 3 Ciechanów

2 Chodkowska Julia - 2005r - SP 3 Ciechanów

3 Cichmińska Oliwia - 2005r - SP 3 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Dziewczynki Rocznik - 2007

 

1 Chełmińska Judyta - 2007r - SP 3 Ciechanów

2 Turalska Julia - 2007r - Sierpc

3 Wiśniewska Alicja - 2007r - SP 3 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Dziewczynki Rocznik -2008

 

 

1 Płoska Katarzyna - 2008r - SP 6 Ciechanów

2 Misztal Nikola - 2008r - Sierpc

3 Andrzejczyk Karolina - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Dziewczynki Rocznik- 2009 i młodsze

 

 

1 Mieszkowska Sandra - 2009r - SP Sońsk

2 Siwińska Zofia - 2010r - Sierpc

3 Kozłowska Oliwia - 2009r - SP 7 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Dziewczynki Rok 2005 i 2006

 

1 Chodkowska Julia - 2005r - SP 3 Ciechanów

2 Mossakowska Oliwia - 2006r - SP 3 Ciechanów

3 Klasińska Aleksandra - 2005r - Sierpc

 

 

Twio Ap Chagi Dziewczynki Rocznik - 2007

 

 

1 Chełmińska Judyta - 2007r - SP 3 Ciechanów

2 Turalska Julia - 2007r - Sierpc

3 Raszyńska Julia - 2007r - SP 3 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Dziewczynki Rocznik- 2008

 

1 Płoska Katarzyna - 2008r - SP 6 Ciechanów

2 Misztal Nikola - 2008r - Sierpc

3 Andrzejczyk Karolina - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Dziewczynki Rocznik- 2009 i młodsze

 

 

1 Mieszkowska Sandra - 2009r - SP Sońsk

2 Kozłowska Oliwia - 2009r - SP 7 Ciechanów

3 Siwińska Zofia - 2010r - Sierpc

 

 

Poomsae Dziewczynki Rocznik- 2005 i 2006

 

 

1 Chodkowska Julia - 2005r - SP 3 Ciechanów

2 Sokołowska Juli a- 2005r - SP Sońsk

3 Cichmińska Oliwia - 2005r - SP 3 Ciechanów

 

 

Poomsae Dziewczynki Rocznik- 2007

 

1 Raszyńska Julia - 2007r - SP 3 Ciechanów

2 Chełmińska Judyta - 2007r - SP 3 Ciechanów

3 Zawadzka Hanna - 2007r - SP 3 Ciechanów

 

 

Poomsae Dziewczynki Rocznik- 2008

 

 

1 Płoska Katarzyna - 2008r - SP 6 Ciechanów

2 Andrzejczyk Karolina - 2008r - SP 3 Ciechanów

3 Żmijewska Zosia - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Poomsae Dziewczynki Rok 2009 i młodsze

 

 

1 Kozłowska Oliwia - 2009r - SP 7 Ciechanów

2 Mieszkowska Sandra - 2009r - SP Sońsk

3 Matowiecka Patrycja - 2009r - SP 3 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Chłopcy Rocznik- 2005

 

 

1 Lewandowski Gabriel - 2005r - SP 5 Ciechanów

2 Kunda Michał - 2005r - Sierpc

3 Płoski Rafał - 2005r - SP 6 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Chłopcy Rocznik- 2006 – 2007

 

 

1 Łazarski Karol - 2006r - Sierpc

2 Chrzanowski Dominik - 2006r - Sierpc

3 Lisowski Jakub - 2007r - SP 7 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Chłopcy Rocznik - 2008

 

 

1 Olewnik Dominik - 2008r - Sierpc

2 Siwiński Adam - 2008r - Sierpc

3 Pajewski Jakub - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Dolyo Chagi Chłopcy Rocznik- 2009 i młodsi

 

 

1 Gorczyński Nikodem - 2009r - SP Sońsk

2 Jóźwiak Jeremiasz - 2009r - Sierpc

3 Osełka Kuba - 2009r - Sierpc

 

 

Poomsae Chłopcy Rocznik- 2005

 

 

1 Płoski Rafał - 2005r - SP 6 Ciechanów

2 Trętowski Adam - 2005r - SP 3 Ciechanów

3 Pawłowski Bartosz - 2005r - SP 3 Ciechanów

 

 

Poomsae Chłopcy Rocznik - 2006 – 2007

 

 

1 Lisowski Jakub - 2007r - SP 7 Ciechanów

2 Rutkowski Jakub - 2006r - Sierpc

3 Roszkowski Adrian - 2006r - SP 6 Ciechanów

 

 

Poomsae Chłopcy Rocznik - 2008

 

 

1 Kowalkowski Michał - 2008r - SP 3 Ciechanów

2 Mieszkowski Oskar - 2008r - SP 3 Ciechanów

3 Pajewski Jakub - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Poomsae Chłopcy Rocznik - 2009 i młodsi

 

 

1 Gorczyński Nikodem - 2009r - SP Sońsk

2 Dobrosielski Mateusz - 2009r - SP 3 Ciechanów

3 Salwa Filip - 2009r - SP 3 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Chłopcy Rocznik - 2005

 

 

1 Pawłowski Bartosz - 2005r - SP 3 Ciechanów

2 Butryn Krzysztof - 2005r - SP 5 Ciechanów

3 Sobiesiak Kacper - 2005r - SP 7 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Chłopcy Rocznik - 2006-2007

 

 

1 Chrzanowski Dominik - 2006r - Sierpc

2 Łazarski Karol - 2006r - Sierpc

3 Roszkowski Adrian - 2006r - SP 6 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Chłopcy Rocznik- 2008

 

 

1 Kowalkowski Michał - 2008r - SP 3 Ciechanów

2 Juszczyk Jan - 2008r - Sierpc

3 Pajewski Jakub - 2008r - SP 3 Ciechanów

 

 

Twio Ap Chagi Chłopcy Rocznik- 2009 i młodsi

 

 

1 Osełka Kuba - 2009r - Sierpc

2 Dobrosielski Maciej - 2009r - SP 3 Ciechanów

3 Chmielński Szymon - 2009r - SP 3 Ciechanów

drukujdrukuj stronę